Vertrouwenspersoon


Zo gaan we met elkaar om:

  • We gedragen ons sportief en positief in en buiten het gebouw.
  • We gaan aardig en respectvol met elkaar om, in een veilige omgeving.
  • We gaan respectvol om met de privacy van een ieders eigendommen.
  • Iedereen kan meedoen met de aangeboden activiteiten, zonder gepest te worden.
  • We helpen elkaar en voorkomen grensoverschrijdend gedrag.

Waarvoor kun je bij de vertrouwenscontactpersoon terecht:

  • Je kan bij haar terecht als je met iemand wilt praten over ongewenst gedrag, pesten en/of seksuele intimidatie.
  • Het gesprek met haar is vertrouwelijk.
  • De vertrouwenscontactpersoon is geen hulpverlener, maar kan je wel helpen bij het vinden van de juiste weg om het probleem aan te pakken.
  • Zij werkt onafhankelijk van het bestuur.
  • De vertrouwenscontactpersoon is er niet alleen voor jeugdleden, maar ook voor vrijwilligers en overige leden van de Wijkvereniging.

De vertrouwenscontactpersoon van Wijkvereniging Groenweg is:

Agnes de Boer
telefonisch bereikbaar op: 0224-783709
of per email: agneskuiper1@hotmail.com