Privacyverklaring


Wijkvereniging Groenweg gaat met grote zorg met uw privacy om en zal ten alle tijden zorgen voor een juiste bescherming van uw gegevens (zowel technisch als fysiek). Onze website maakt geen gebruik van cookies om gegevens van u als bezoeker te registeren. Uw gegevens worden nimmer met andere bedrijven of partijen gedeeld zonder dat daar expliciet aan u toestemming voor is gevraagd.

Wijkvereniging Groeneweg registreert gegevens van haar leden, zoals: naam, adres, woonplaats en overige gegevens, die nodig zijn voor het goed kunnen voeren van de ledenadministratie en het innen van de jaarlijkse contributiegelden. Daarnaast worden de adresgegevens van de leden die buiten de wijk wonen gebruikt voor het bezorgen van het wijkjournaal (het 'gele boekje').

Uw gegevens worden uitsluitend voor de doeleinden gebruikt waarvoor de verkregen zijn.

U kunt zich ten alle tijden afmelden als lid van de vereninging door een e-mail te sturen naar: info@weegee.nl. Dit zal dan zo spoedig mogelijk door de ledenadministratie verwerkt.

De wijkvereniging hanteert een jaarlidmaatschap wat inhoudt dat als u al voor dit seizoen heeft betaald dat uw gegevens tot het einde van het seizoen behouden zullen blijven tenzij u expliciet aangeeft dat uw lidmaatschap per direct dient te worden beeindigd.
Eventuele wijzigingen in uw gegevens kunt ook ook op deze wijze doorgeven.

Het kan zijn dat er bij sommige evenementen foto's gemaakt worden. Als dat het geval is wordt dat kenbaar gemaakt. Mocht u bezwaar hebben om op de foto te komen dan kunt u dat aangeven en zal daar rekening mee worden gehouden.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de voorzitter of de ledenadministrateur.

De contactgegevens kunt u vinden onder Bestuur en Vaste medewerkers.