Van de bestuurstafel

Ik zit dit te schrijven nadat ik net uit Dubai ben gekomen en hopelijk de laatste sneeuw heb gemist. De afgelopen maanden waren niet de mooiste maanden wat betreft het weer. Ik hoop wel dat wij nu het slechte weer achter ons kunnen laten en gaan genieten van het voorjaar.

Inmiddels zal ik, als u dit leest, gekozen zijn als voorzitter van uw wijkvereniging. Ik zal ook mijn uiterste best doen om deze vereniging de nodige nieuwe impulsen te geven. De afgelopen maanden heb ik velen van u gesproken en bij alle werkgroepen langsgegaan. Ook komende maanden zal ik dat blijven doen. Als u mij tegenkomt en u wilt graag wat kwijt over wat dan ook U kunt mij altijd aanspreken en zal zeker naar u luisteren en zaken oplossen als dat kan.
De komende tijd zal het bestuur ook overleggen over de toekomst van de Wijkvereniging. Zo zullen wij gaan kijken of de huidige werkwijze kan worden aangepast en/of verbeterd. Wij gaan kijken naar de interne en externe regels en zeker naar de verhuur. Op dit moment hebben wij veel huurders en hoe gaan wij daar mee om.

Een groot en belangrijk punt voor de toekomst zal zijn ons ledenaantal. Wij gaan er de komende perioden veel aandacht aan besteden. Wij willen graag een vereniging zijn voor alle bewoners in de wijk Groeneweg. Onze deur staat natuurlijk altijd voor iedereen open, maar misschien met meer of andere activiteiten kunnen wij de bewoners overhalen lid te worden van WeeGee. Slechts 10 euro kan geen probleem zijn.

Maar meer activiteiten betekent ook meer vrijwilligers. Al onze werkgroepen kunnen vrijwilligers gebruiken. Zowel voor de activiteiten op zichzelf als voor achter de bar. Daarom geef eens een reactie als u ons wilt helpen, al is het maar voor een uurtje. Het is een prima idee voor op een gezellige manier kunt kennismaken met u mede wijkbewoners.

Wij willen samen met U de leefbaarheid in deze wijk behouden en al onze bestuursleden willen dat samen met U graag doen.

Geniet lekker van het voorjaar,
Gr Henk
voorzitter@weegee.nl