Het nieuwe wijkgebouw

Nieuws en actualiteiten aangaande het nieuwe wijkgebouw

TOEGANKELIJKHEID GEBOUW
Inmiddels staat het gebouw en worden de laatste installaties afgerond. Het terrein buiten wordt ook steeds verder opgeruimd.

Zoals op de startpagina is te lezenwordt er vanaf 4 december gewerkt aan de bestrating rondom het gebouw wat enkele weken in beslag zal nemen.

Sorry voor het ongemak. Er wordt alles aan gedaan om dit zo spoedig mogelijk te realiseren.


BEHEER EN VERHUUR ZAALRUIMTE
Er is een nieuwe beheerder gevonden voor het gebouw. Ruud Vermeulen heeft deze taak op zich genomen.

De assistent beheerder, Gerard Bijpost, zal hem bijstaan en blijft wel zijn ochtendrondjes doen om te kijken of alles schoon en in orde is. Tevens worden zij bijgestaan door Piet en Henk.

Voor wat betreft de verhuur van de zalen hebben we een oplossing gevonden. Verenigingen en organisaties, die ruimte nodig hebben, kunnen zich wenden tot de penningmeester Eveline Waiboer. Eveline beheert de zaalagenda en maakt de huurcontracten op.

De contactgegevens van Eveline staan op de site bij bestuur en vaste medewerkers


ROOKBELEID
Het nieuwe wijkgebouw is een openbaar gebouw van de gemeente. Dit betekent dat er niet in en rondom het gebouw gerookt mag worden.

Dit geldt voor alle soorten van roken, zoals sigaretten, sigaren, pijp, e-sigaretten, enz.

Wij vragen uw medewerking om zich te houden aan deze regels en dus niet te gaan roken voor de ingang van het wijkgebouw of op het terrein van het wijkgebouw.


PINBETALINGEN
Een nieuw gebouw biedt ook nieuwe mogelijkheden. Wij gaan over naar nieuwe kassa’s waarbij het mogelijk is om te pinnen.


 
Terug naar de activiteitenlijst