Aanmelden als lid

Door lid te worden van de wijkvereniging steunt u niet alleen de vereniging met uw financiële bijdrage, u geniet ook zelf korting op alle, door de vereniging georganiseerde, activiteiten. Ook bij busreisjes van de jeugd- en ouderengroepen geniet u voorrang bij het inschrijven hiervoor.

Een snel rekensommetje:

stel u wilt meedoen aan de maandelijkse klaverjasavond, de kosten hiervoor zijn € 2,50 per maand, een persoon die niet lid is betaald € 5,00 per maand. Op jaarbasis (dat zijn 8 klaverjasdrives) bespaart u al € 10,00 aan inschrijfgeld, en dit is maar voor één activiteit!
Door middel van het onderstaande formulier in te vullen meldt u zich aan als lid. U ontvangt een acceptgiro voor het bedrag van € 10,-- thuis. Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli met een zomerreces van 2 maanden, de maanden juli en augustus.

Aanmelden

Aanhef:
Voornaam: 
Achternaam: 
Straatnaam: 
Huisnummer: 
Postcode: 
Plaats: 
Telefoon: 
Emailadres: 


*Door u aan te melden geeft u toestemming dat de wijkvereniging uw persoonsgegevens opneemt in de administratie. Uw gegevens worden met de uiterste zorg behandeld en alleen gebruikt voor het voeren van de ledenadministratie. Uw gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. Zie ook onze privacyverklaring.