Van de bestuurstafel


De algemene Ledenvergadering is weer achter de rug en is goed verlopen. Alle aftredende bestuursleden zijn weer voor 2 jaar herbenoemd.

Tijdens deze vergadering heeft de voorzitter medegedeeld dat zij op 17 oktober, tijdens de commissievergadering Samenleving een verzoek aan de commissie zou doen om geld vrij te maken voor het nieuw wijkgebouw. De commissie was hier positief over. Nu gaat er een voorstel voor nieuwbouw naar de raad, welke op de raadsvergadering van 14 november zal worden behandeld.
U hoort later hoe dit is verlopen.

De komende 2 maanden staan bol van de festiviteiten zoals Keuvelen, Sinterklaas, kerstvieringen en natuurlijk ook de reguliere activiteiten. Hopelijk ontvangt u het volgende Journaal voor de Kerst, maar mocht er vertraging oplopen dan wenst het bestuur u nu vast een hele fijne Kerstdagen toe.

Het bestuur