Van de bestuurstafel


De kogel is door de kerk. Tijdens de oktober vergadering van de commissie samenleving van de gemeente heeft deze commissie het raadsvoorstel besproken, om het gereserveerde geld voor het wijkgebouw vrij te maken, en als hamerstuk naar de raad gestuurd. Het voorstel werd op de daarop volgende raadsvergadering unaniem goedgekeurd.

Inmiddels heeft de voorzitter contact gehad met wethouder Beemsterboer, die o.a. ruimte en economie in zijn portefeuille heeft. De wethouder deelde mede dat er, op de plaats van het oude bibliotheek en de wijkvereniging appartementen gebouwd gaan worden, zowel voor huur als koop. Hij wil daar zo snel mogelijk mee beginnen.

Een probleem is dat de bouw van de Rank iets uitloopt, waardoor er later een begin kan worden gemaakt met de sloop van de oude school en de bouw van het nieuwe wijkgebouw. Er zullen nog wel een aantal gesprekken worden gehouden om hier uit te komen. Inmiddels is de bouwvergunning voor het wijkgebouw aangevraagd en is er een vacature uit voor een projectleider. Het wordt dus weer een drukke tijd voor het bestuur. Een voordeel is, dat wij al een keer hebben “proef gedraaid” met het vorige project, wat door het faillissement van de aannemer niet door is gegaan. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Het bestuur