Van de bestuurstafel


Het is inmiddels zomer geworden. Mooi weer en hopelijk blijft dat zo nog een lange tijd.

Het bestuur is alweer bezig met het komende seizoen. Alle werkgroepen dienen na de laatste activiteiten hun gegevens van het aflopende seizoen door te geven aan de secretaris, penningmeester en ledenadministratie, zodat die verwerkt kunnen worden voor de jaarstukken.

Het ziet ernaar uit dat de voorbereiding voor de nieuwbouw nu echt in een stroomversnelling gaat komen. Bij het laatste gesprek met de ambtenaren bleek dat men snel op het Regioplein appartementen wil gaan bouwen, maar dan moet de wijkvereniging wel ook snel naar de Iepenlaan. De laatste aanpassingen aan het plan zijn gemaakt en naar de gemeente gestuurd. Nu moeten deze eerst weer door de ambtelijke molen en naar de raad, omdat er meer geld nodig is dan gereserveerd. Dit had de voorzitter ook al eerder te kennen gegeven. De bouwprijzen van nu zijn stukken hoger dan in 2008. Hopelijk wordt het snel verwerkt door de gemeente, zodat er gebouwd kan worden als de Rank afgebroken is.

De kandidaten voor een bestuurspost, Jolanda Opbergen en Peter Boersen, zijn zich aan het inwerken, maar we zoeken nog steeds naar een goede vervanger voor de beheerder Wim Dijkstra. Als u iemand weet die overdag tijd heeft, goed kan coördineren, kassa en contracten kan beheren, laat die persoon dan contact opnemen met het bestuur.

Aangezien er geen Journaal is voor de periode juli – augustus wenst het bestuur u nu reeds een fijne zomer toe.

Het bestuur