Van de bestuurstafel


Op dit moment kunnen wij nog geen nieuws over de nieuwbouw melden. De tekeningen zijn klaar en het wachten is op de benoeming van een projectleider door de gemeente. Daarna moet er een aannemer gezocht worden, al dan niet via een aanbesteding. Ook dat wordt door de gemeente gedaan. Inmiddels hebben we in de krant kunnen lezen dat het Integraal Kind Centrum (Rank en SKRS) op 4 september 2018 in gebruik genomen wordt. We hebben nu dus een richttijd voor de afbraak van de oude school en daaropvolgend het gereedmaken van de grond voor de nieuwbouw.

In het vorige Journaal hebben wij een oproep gedaan voor leidinggevenden op diverse posten. Tot onze blijdschap hebben 3 kandidaten zich gemeld. Zij zullen ingewerkt gaan worden. Voor het beheer van het gebouw hebben we nog niemand gevonden. We zoeken hiervoor iemand die handig is, overdag tijd heeft, contracten en geld kan beheren Het is dus wel een taak met verantwoordelijkheid. De beheerder wordt bij gestaan door een groepje medewerkers. Weet u iemand of bent u zelf zon persoon, laat het ons dan weten. Het carnaval is achter de rug en we gaan nu op weg naar Pasen, wat voor de vereniging betekent: paaseieren zoeken voor de kinderen en paasbrunch voor de ouderen. Altijd gezellig. Als er nieuws te melden valt, leest u dat in het volgende Journaal.

Het bestuur