Van de bestuurstafel


Het nieuwe verenigingsjaar staat weer voor de deur en in dit jaar staat er veel te gebeuren. Met de gesprekken met ambtenaren en wethouders zijn we nog niet veel verder. In tegenstelling tot de voorgaande projecten moeten we nu alles zelf regelen.

Het bestuur was hier al vroeg mee bezig door tekeningen te laten maken op basis van de fundering van de Rank. Jammer genoeg bleek de fundering niet sterk genoeg te zijn, zodat we de tekeningen aan moesten passen. Met de tekeningen hebben we drie aannemers gevraagd om een prijscalculatie te maken. Daar wachten wij nu op.

Zoals u weet heeft de gemeente het gereserveerde bedrag van 600.000,- vrij gemaakt. Dit bedrag is niet genoeg voor de nieuwbouw, we zijn inmiddels meer dan 10 jaar verder en de bouwkosten en werklonen zijn drastisch gestegen. De gemeente is niet van plan meer geld uit te trekken. Toen de voorzitter, begin van dit jaar aan de commissie en vervolgens de raad dit te kennen had gegeven en verzocht om een breder budget mogelijk te maken, kregen wij daar geen negatieve reacties op.

Evengoed willen de ambtenaren niet een verzoek aan de raad geven om meer geld. Hun advies is: neem ga een banklening aan met gemeentegarantie! De penningmeester is dit nu aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn en wat het de vereniging gaat kosten.

Aangezien wij dus binnenkort voor grote onkosten komen te staan, gaat het bestuur nu al de prijzen van de bar en de verhuur verhogen. Het zijn geen grote verhogingen maar ieder dubbeltje telt. We hebben een aardige reserve op de bank staan, maar in de nieuwbouw moeten we veel dingen zelf bekostigen, zoals vloerafwerking, barinstallatie, keuken, extra meubilair etc.

We hebben ondertussen ook weer contact met Het Grote Oost, die voor ons weer instellingen gaan uitzoeken, die mogelijk subsidie aan de wijkvereniging gaan verstrekken. Bij het project van Mulder Obdam, ruim 10 jaar geleden, lag er een bedrag van meer dan een ton klaar!

Binnenkort gaan de gesprekken met de gemeente weer beginnen.

De ledenvergadering staat ook weer voor de deur. De convocatie staat elders in dit Journaal.
We hebben 3 nieuwe bestuurskandidaten maar zijn nog zeer dringend op zoek naar een nieuwe beheerder! De gezondheidssituatie van de huidige beheerder is zeer zorgwekkend. Verderop in het Journaal staat een oproep voor een nieuwe beheerder.

Het bestuur