Van de bestuurstafel


Heel veel vragen krijgt het bestuur over de bouwplannen.

Er is wat vertraging geweest bij de behandeling van de plannen door de Welstandcommissie. De tekeningen zijn daarop aangepast. De gunning aan de aannemers vindt begin februari plaats en daarna kan er zeer spoedig een aanvang worden gemaakt met de bouw. Het gebouw kan vrij snel gebouwd worden, als er geen verdere problemen opduiken.

Begin juni gaat het huidige gebouw dicht en worden inboedel en materialen ondergebracht in tijdelijke opslag. Meteen daarna wordt het hele complex gesloopt. Zodra de nieuwbouw gereed is, wordt begonnen met de afwerking en inrichting. Als er verder geen problemen komen, zal de nieuwbouw aan het begin van het nieuwe seizoen feestelijk worden geopend. Er is inmiddels een commissie gevormd, die de feestelijkheden rond de opening gaan regelen.

De wijkvereniging is op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor diverse taken. Een aantal de huidige vrijwilligers zijn inmiddels op leeftijd en hebben aangegeven de opening van het gebouw mee te willen maken, maar daarna te gaan stoppen met hun activiteiten. Wij kunnen dus medewerkers gebruiken voor de diverse activiteiten en bij de bar, de schoonmaak etc.

Ook hebben we nog steeds geen nieuwe beheerder en dat baart ons zorgen.
De gezondheid van de huidige beheerder, Wim Dijkstra, is zorgwekkend. Hij is nog wel dagelijks in het gebouw, maar kan geen werkzaamheden meer doen. We hebben in het vorige Journaal een oproep gedaan met daarbij de lijst van werkzaamheden van de beheerder. Waarschijnlijk zijn mogelijke kandidaten daardoor afgeschrikt. Dat is jammer, want een kandidaat beheerder hoeft niet meteen al deze werkzaamheden uit te gaan voeren. Met het beheersteam en ondersteuning van het bestuur kan een kandidaat zich op eigen tempo inwerken.

Mocht u ge´nteresseerd zijn, neem dan contact op met de voorzitter voor een gesprek.

Aangezien we in de nieuwbouw twee zalen hebben is er ruimte voor nieuwe activiteiten.
Initiatieven hiervoor horen wij graag van u.

Het bestuur