Vacatures

Bij diverse werkgroepen vallen, om diverse redenen, lege plaatsen in het medewerkersbestand. De grootste oorzaak is de hoge leeftijd. Wij hebben veel medewerkers die zich al langer als 25 jaar inzetten voor de wijkvereniging. Velen zeggen nog wel te willen blijven tot het nieuwe wijkgebouw opgeleverd wordt, maar onze angst is dat we dan een prachtig nieuw wijkgebouw hebben, maar geen vrijwilligers meer. Nieuwe vrijwilligers moeten op tijd ingewerkt worden en dat geldt zeker voor de vrijkomende plaatsen in het bestuur.

Waar hebben wij mensen nodig:

Jeugdbingo

Deze bingo wordt 5 keer per jaar gehouden op de 1e zaterdag van de even maand. De medewerkers leggen voor aanvang kartonnen bordjes neer om de bingo kaarten op te leggen. Er moeten bij aanvang bingokaarten verkocht worden en tijdens de bingo zorgen dat alles goed loopt. Na afloop alles opruimen.

Beheer

Het beheersteam bestaat uit de beheerder plus 5 medewerkers. Zij maken, voorafgaand aan evenementen, de zaal klaar (tafels en stoelen). De drankvoorraad wordt bijgehouden en regelmatig aangevuld. De beheerder regelt het verhuur en contracten met derden en heeft zitting in het bestuur. De leeftijd van het beheersteam ligt boven de 70 jaar, dus verjonging is zeer gewenst. Ook zal er een nieuwe beheerder ingewerkt moeten worden, de huidige beheerder blijft tot de nieuwbouw klaar is.

Ouderen

Ook bij de ouderochtend (soos) is de gemiddelde leeftijd van de gastvrouwen erg hoog, dus ook hier zoeken wij verjonging. Iedere woensdagochtend is er een koffieochtend voor ouderen, waarbij naast koffiedrinken ook gezelschapsspelen worden gespeeld en 1 keer in de maand is er een bingo. De gastvrouwen zijn bij toerbeurt op deze ochtenden aanwezig. De leider van de bingo, tevens bestuurslid heeft te kennen gegeven op termijn te stoppen.

Bar

We hebben al vaker een oproep gedaan voor barmedewerkers, maar zonder veel resultaat. Daarom doen we nogmaals een oproep op de leden en lezers van het Journaal. Barmedewerkers kunnen overdag en s avonds ingezet worden. De wijkvereniging zorgt voor een tapcursus en cursus sociale hygine.

Bestuur

De voorzitter heeft al geruime tijd geleden aangegeven te zullen stoppen als het nieuwe gebouw is geopend. Er zal dus spoedig een opvolger gevonden moeten worden, zodat die goed ingewerkt kan worden. De secretaris denkt er ook over om op het zelfde moment te gaan stoppen en, zoals al aangegeven in dit stuk, gaan ook de beheerder en het bestuurslid voor de ouderen dan stoppen.

Kortom, als er niet gauw nieuwe aanwas komt, zal de vereniging straks niet alleen een nieuw gebouw hebben, maar ook personeelsproblemen. U kunt zich opgeven bij het bestuur. Voorin het Journaal staan de contactgegevens van de bestuursleden en werkgroepen.

De voorzitter

vacatures
 
Terug naar de activiteitenlijst