Aanmelden als lid

Door lid te worden van de wijkvereniging steunt u niet alleen de vereniging met uw financiële bijdrage, u geniet ook zelf korting op alle, door de vereniging georganiseerde, activiteiten. Ook bij busreisjes van de jeugd- en ouderengroepen geniet u voorrang bij het inschrijven hiervoor.

Een snel rekensommetje: stel u wilt meedoen aan de maandelijkse klaverjasavond, de kosten hiervoor zijn € 2,50 per maand, een persoon die niet lid is betaald € 5,00 per maand. Op jaarbasis (dat zijn 8 klaverjasdrives) bespaart u al € 10,00 aan inschrijfgeld, en dit is maar voor één activiteit!

Door middel van het onderstaande formulier in te vullen meldt u zich aan als lid. U ontvangt een acceptgiro voor het bedrag van € 10,-- thuis. Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli met een zomerreces van 2 maanden, de maanden juli en augustus.
 

Aanmelden
Ja, ik meld mij aan als lid van Wijkvereniging Groeneweg tegen een contributie van € 10,-- per jaar.


Wijzigingen doorgeven
Het doorgeven van wijzigingen of uzelf als lid afmelden kan ook.
Stuur daarvoor een e-mail naar info@weegee.nl